Kramkalas nere för underhåll

Efter en serverflytt var det lite problem att få igång all gammal kod och SQL (10+ år gammalt). Pga. tidsbrist under julledigheten ligger kramkalas därför nere för tillfället.

Förhoppningsvis är vi tillbaks inom några dagar.

/kramkalas crew, 2015-12-30